Plantera Rododendron

När planterar jag rododendron lämpligast i tid? Ge mig instruktioner är Du bussig!

Anders 

Odla Svarar: 

Om den är krukodlad kan du köra den i backen nästan när som helst under våren, bara det är tjäl- och frostfritt. Plantera i torvjord utan kalk. Se till att den inte torkar, alltså vattna och välj gärna öster- eller västerläge, inte för solgassigt.

Sylvia