Plantera på slänt

Yvonne

Hej

Vi håller på och planera för en rabatt i söderläge. Vi hade tänkt bygga en mur längst ner. Hur gör vi på bästa sätt för att inte få så mycket ogräs och för att blommorna ska trivas? Ska man lägga någon duk under jorden?

Hur gör man för att jorden ska ligga kvar och inte rasa ner? Slänten är lång och brant. Har du några tips på växter? Vi bor i zon 4.

Mvh Yvonne

Odla Svarar: 

Hej Yvonne

Det bästa vore nog att ta upp den mesta av höjden med hjälp av L-stöd eller annan mur. På så slätt slipper du sköta så mycket slänt och får större utrymme att vistas på i husets entréplan. Sen ser det ut som om det bara är fyllnadsmassor som byggföretaget lagt ut och det duger inte för växterna att frodas i, men kanske att överleva i. Kolla om det finns rotogräs i befintlig jord – gräv i så fall bort den och fyll på med ny, absolut rotogräsfri jord så du slipper problem i framtiden. Duk behövs inte i botten.

Annars kan du (efter ogräsrensning) blanda in fin kompost/planteringsjord i befintlig jord ungefär ett spadtag djupt och plantera sen. Ju tätare ni planterar desto mindre ogräs blir det. Mellan växterna kan man lägga ett 10 centimeter tjockt lager av täckbark för att ytterligare förbättra för växterna. Det är växterna som med sina rötter armerar slänten och med bladmassan förhindrar erosion av regn och vind.

Växter som klarar sig bra och är lättodlade i zon 4 är till exempel Aronia melanocarpa, Elaeagnus commutata, Lonicera syringantha.

Jag förstår att ni lagt en del pengar på ert nybyggda hus och tycker nog det kan vara värt en slant att ta dit en professionell trädgårdsarkitekt för att få ett mer utvecklat förslag som passar er smak och era behov. Det kostar bara en bråkdel av vad anläggningen av hela slänter kommer att kosta er, men ger er desto mer. Jämför med att bygga en del av huset utan arkitektritningar eller kunskap…

Lycka till Yvonne, önskar Karin