Plantera Granhäck

Om man skall plantera en granhäck runt en kyrkogård,vad för sorts gran skall man använda och när skall den planteras.

Gert

Odla Svarar: 

Du menar alltså runt en hel kyrkogård och inte runt en grav?

Den vanliga, svenska granen passar ju bra, den ska helst planteras på våren. Tänk på att man inte får klippa toppen förrän den har nått sin fulla höjd!

En granhäck är en mycket vacker men något arbetskrävande häck. Den tar också lång tid att växa upp men är väl värd att vänta på. Om man startar med häckplantor av gran, så tar det 10-15 år innan den är någorlunda fullvuxen och skyddar mot buller.

Men en genväg är att välja större "buskplantor", dessa är dyrare men sparar åtskilliga års väntan

Beställs hos en skogsplantskola i god tid!

Sylvia