Planering

Ulla Weikert

Hej !

Såg i en tidning att man kan få hjälp med trädgårdsfrågor.

Har på vår fritidstomt på Skånes östkust ett problemhörn i sydvästläge med sandjord som vi behöver hjälp med att göra om och mer lättskött. I hörnet växer en fläckflockel som vi vill ha kvar och framför den lite vårlökar, aklejor och därefter kommer vita smultron som sprider sig enormt. Till höger om fläckflockeln har vi tagit bort ett sjukt gammalt fruktträd – därav den bara jorden – (se bif foto och skiss av hörnet).

Vid stängslet mot väster växer också en clematis som både klänger på stängslet och kryper på marken. Skulle vi kunna binda ihop hörnet mellan rosen Stanwell Perpetual och fjärilsbusken Ellen´s Blue och plantera så marken täcks? Låga buskar, perenner? Lite smultron har vi gärna kvar, kanske som kantväxt. Vad skulle passa ihop med nämnda växter och i miljön som strax utanför tomtgränsen mot väster är kulturmark och ca 100 meter österut har vi naturreservat. På vår tomt finns f ö hylle, björk, tall, gamla syrener, vresrosor, gammaldags perenner m m.

Hoppas få lite idéer så vi kan fundera över vintern och sen till våren sätta igång med plantering.

TACK för hjälpen,

Ulla

Odla Svarar: 

Hej!

Vi har en spalt som heter Frågor och Svar, den hittar du från omslaget på www.oda.nu

Jag tycker att ni kan satsa på olika buskar som klarar sandjord och som fyller den "tomma" platsen men som inte gör den mörk och instängd. Alltså, kolla buskar med en riktig sirlig karaktär som rosentamarisk, Tamarix ramossima 'Pink Cascade', färgginst, Genista tinctoria och turkisk ginst, Genista lydia med namnsorter, rosenkvitten, Chaenomelis japonica som finns i olika höjder och blomfärger och sommarbuddleja, Buddleja alternifolia (ni har ju redan fjärilsbuske!).

Marken under buskarna kan ni täcka med någon vacker marktäckare som timjan i framkanten, myskmadra, murreva eller varför inte smultron bland buskarna. Se fler förslag här: marktäckare i skuggan.

Med vänlig hälsning Sylvia