Pioner giftiga?

Suzanne Lindquist

Hej! Jag har planterat en bondpion som mina katter är väldigt intresserade av, vill tugga på bladen. Nu har någon sagt mig att dom är giftiga. Stämmer detta?

Suzanne

Odla Svarar: 

Hej! Det var ju en udda växt för katter att vara intresserad av! Plantera några kattmyntor, Nepeta, framför så får pionen säkert vara ifred.

Pioner tillhör ranunkelväxter och många växter tillhörande denna familj är giftiga.

Men Giftinformationscentralen säger så här:

"Paeonia-arter Växten, speciellt roten, innehåller ämnen som använts medicinskt. Förgiftningar genom förtäring av själva växten ej kända. Växten är sannolikt ofarlig."

Med vänlig hälsning Sylvia