Piltunnel

Hejsan!
Vi har en tunnel av pil på vår daghemsgård, den är väldigt gles nedtill och yvig upptill. Vi funderar på hur och den kan beskäras för att den skall kunna växa sig tätare? De som har ansvar för skötseln av gården har sagt att de skall klippa ner den till 20 cm. Är det ok?

Kajsa

Odla Svarar: 

Det är OK. Sedan kan man släppa upp den ca. 20 cm varje år, så att den blir tätt.

Sylvia