Piggympat äppleträd

Jag har piggympat ett äppleträd och många grenar har två ympar en över och under. När och vilken av dessa skall tas bort?

Bo

Odla Svarar: 

När ymparna säkert har växt fast och utvecklats, väljer man den som är kraftigast. Det kan göras i samband med att man klipper trädet på vårvintern.

Sylvia