Petunia

Hej!
Har sått petunia som nu behöver skolas om.

Min fråga: Ska man ta småplantorna en och en eller kan man skola om en "tufs"?

undrar Berit

Odla Svarar: 

När det gäller växter som blir större, enskilda plantor t.ex. just petunia, ska man skola om en och en. Håll plantan i ett blad, inte i stammen!

Och så bör man så så glest att man inte får stora tussar utan plantorna ligger lite avskilda. Är fröna pyttesmå, kan man blanda dem med sand och så sedan.

När det gäller växter som naturligt växer i tuvor, som häng- eller kantlobelia, så skolar man om i tussar och sår också i tussar, dvs. några frön i en grupp, sedan lämnar man lite plats emellan nästa grupp.

Sylvia