Persikoräd

Gunvor Haals

Jag har ett persikoträd, Frost. I höstas började det rinna en geleaktig massa från stammen, barken är något spräckt nedtill. Gelemassan ligger kvar på marken nu i vår. Trädet fortsätter blöda men verkar i övrigt ha överlevt med nya knoppar på gång. Vad är det för fel på trädet och vad gör man åt det? Trädet är ett par åt gammalt och finns i Stockholmsområdet.

Odla Svarar: 

Hej!

Persikoträdet har blivit skadat på något sätt. Antingen en mekanisk skada eller kanske ett svampangrepp, svårt att veta utan att undersöka det.

Det som rinner ut kallas gummiflöde och är oftast tecken på att trädet inte mår så bra eller är skadat. Att det mår dåligt kan ha sina orsaker i dåliga markförhållanden, frost, för kraftig beskärning mm.

Det finns egentligen inget att göra åt detta förutom att försöka förbättra förhållanden för trädet. Det klarar sig i de allra flesta fall om inte skadan är för stor.

Med vänlig hälsning