Pelaraspars rötter

Sandra

Hej

Vår granne har 4 st pelaraspar som är ca 20 år. De står ca 5 meter från vår husknut, vi får en hel del rotskott på vår gräsmatta som vi klipper av med gräsklipparen. När jag nu ska gräva en liten rabatt ca 8 m från träden och 2 meter från vårt hus, så finns det rötter (ca 1,5 cm diameter) från träden, dom ligger 10-15 cm ner i jorden. På grannens gräsmatta kan man se rötter i gräsytan ca 1 meter från vårt hus och dom är ganska kraftiga.

Då undrar jag om du vet hur länge rötterna växer, hur långa blir dom och kan rötterna växa in i husgrunden och vatten-avloppssystem?

/Asta

Odla Svarar: 

Hej

Aspens rotsystem är så kallad sänkrotsystem, det vill säga flera lika tjocka rötter växer fram från rotkragen och breder sig åt olika håll och neråt.

5 meter från husknuten är ganska lite i detta sammanhang, då asprötter kan nå mycket längre än så. Om ni har mycket besvär med trädrötterna så kanske ni bör diskutera problemet med grannen.

Här kan du läsa mer om vad som kan företas mot att trädrötterna tränger in i ledningar. Se särskilt på skissen med "Princip för anläggning av rotspärr vid befintliga träd": Trädrötter och ledningar.

Med vänlig hälsning Sylvia