Parasitväxt

Anses honungsros som parasitväxt? Kan befintligt träd kvävas?

Göran

Odla Svarar: 

Nejdå, den parasiterar inte på värdväxten, den bara klänger på den!

Parasitera betyder att den tar näring från värdväxten, vad rosen inte gör annat än att den konkurrerar ju förstås av näring och vatten i marken.

Men ibland, om värdväxten är klen och rosen växer sig alltför stor, blir den så tung och kraftig att värdväxten inte orkar med utan kan brytas.

Sylvia