Ormbunke med långa 'rotskott'

Åke

Jag undrar om de långa skotten skall vara kvar eller bör/kan tas bort.

Odla Svarar: 

Om du menar luftrötterna som syns på bilden, kan de vara kvar om de inte stör dig. Annars kan du korta in dem. De hjälper genom att ta fukt och kväve från luften till plantan.

Sylvia