Ordförklaring

Hej,
jag undrar om du kan hjälpa mig att reda ut tre begrepp i växtvärlden.

Vad är det egentligen för skillnad på sport, mutation och hybrid? Jag har inte fått det klart för mig.

Tack på förhand /Anne

Odla Svarar: 

Då tar vi det i ordning:

1. Sport är "vardagsspråk" för en planta som skiljer sig från normen men inte är uppdragen ur frö. Sport är resultat av spontana ändringar i en eller flera gener.

Vi tar ett exempel med en rosettbildande växt: från samma bladrosett växer det fram en rosett som inte är helt likadan som ursprungsplantan. Den kan man försöka ta loss så småningom och kanske få en helt "ny" sort, som går att föröka vegetativt (= ej genom frö, utan med sticklingar eller rosetter)!

Vissa växter är mycket villiga att bilda sporter, funkian (Hosta) är ett exempel.

2. Mutation är samma sak som sport, den genetiska termen för en sådan här variation.

3. En hybrid är en korsning mellan två olika arter eller sorter inom samma släkte. Pollen från ståndarna på planta A har kommit till pistillen på planta B och när man sedan sår fröna som bildas, blir den nya plantan annorlunda än någon av föräldrarna.

Hybridisering kan ske spontant av växterna själva eller så korsar man medvetet fram nya sorter.

Hybriderna brukar skrivas med ett 'x' mellan namnen. Ett exempel: Magnolia x soulangeana är en korsning (= hybrid) mellan Magnolia-arterna denudata och liliiflora.

Hoppas detta hjälper?
Sylvia