Omplantering av äppelträd

Mitt äppelträd - (5 år gammalt) - blåste omkull (?) troligtvis p.g.a. att sorkar gnagt sönder några av rötterna. Kan jag gräva upp och plantera om trädet?

Eller ska jag ösa på mer jord och försöka fixera trädet på plats?

Hur skyddar jag rötterna för fortsatt angrepp?

Undrar Ingela

Odla Svarar: 

Det sistnämnda sättet låter bättre. Försök räta ut trädet med hjälp av mjuka rep (skydda stammen med gummiduk e.d. under repet först eller använd speciella stamuppbindare), stödstörar och mer jord.

Det går ju inte att gardera sig mot sorkar, men det kan ju ha varit den starka stormen som ensam välte ditt äppelträd.

Sylvia