Om avenbokshäck

Iréne

Vi har en avenbokshäck planterad i början av 40-talet. En sida i öster har på ett avsnitt börjat bli gles, några grenar har dött. Samma buskar mot väster är täta och fina liksom även den del av häcken som vetter mot söder och norr. Vi kan inte upptäcka någon sjukdom och det finns gröna skott längre in på de kala ställena. Häcken är 2 m hög och 1,3 m bred. Vår granne i öster har höga träd, bl a svarttall. Vi undrar varför häcken beter sig så och vad vi kan göra åt det. Kan man plantera in nya buskar i en så gammal häck? Vi har själva skött om den i 27 år.

Vi har också en nyplanterad avenbokshäck från oktober 2009. Hur smal kan man klippa den? Vi vill ha den så smal som möjligt. Skall man låta grenar som växer i häckens längdriktning sitta kvar för att häcken skall bli tätare?

Tack för en mycket bra sajt!

/Iréne

Odla Svarar: 

Hej

De där tallarna med flera kanske skuggar och tar näringen och vattnet från avenbokshäcken? Ge mer gödsel och vatten till den delen som inte orkar med. Klipp eventuellt avenbokshäcken lite smalare så att de nya skotten kan växa. Det blir sällan lyckat att plantera in nya buskar i en gammal häck, så pröva först att sköta om din avenbok lite extra.

Man kan klippa avenbok mycket smal, det är nog den häck som man kan klippa allra smalast. Jag har sett avenbokshäckar som är knappa 30 centimeter. Börja trimma sidorna redan nu, toppen tar du först när häcken har nått önskad höjd. Man kan förstås låta en del grenar växa in i varandra men senare det kanske blir skavsår och de måste ändå kapas då.

Med vänlig hälsning Sylvia