Olika sorter av blåbärstry

Cecilia Johnsson

Jag undrar över blåbärstry, det verkar finnas två sorter, en som är giftig och ger kräkningar och en som ger ett delikat bär, vilket stämmer och kan man plantera en lågväxande sort under rhododendronbuskar?

Odla Svarar: 

Just blåbärstry, Lonicera caerulea var. kamtschatica, är inte giftig, men det finns några andra try-arter, t.ex. blåtry, rosentry, skogstry m fl som har något giftiga bär.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson