Ölandstok-häck

Hej!
Vi har en 30 meter lång häck som är ca 10 gammal. Den är aldrig klippt. Det är massor med brännässlor i den. Tål den något bekämpningsmedel? Kan man glesa ut häcken t.ex. varannan planta.

Gunilla.

Odla Svarar: 

Ni kan glesa ut den så att ni tar bort de äldsta, risigaste grenarna på varje planta. Jämna också till den upptill så att häcken får en vacker, rundad form. Det kan ni göra nu i JAS, juli-augusti-september.

Vad brännässlorna bekommer så tyvärr är det handkraft som gäller, om ni inte tar på bekämpningsmedlet med en liten pensel med en nässelplanta i taget, för medlet får inte hamna på någon del av token!

Sylvia