Ojämn gräsmatta

Hej,
jag undrar vad vi ska göra vid vår ojämna gräsmatta. Vi har rullat ut färdigt gräs för cirka 3 år sedan och det har tagit sig bra, men vi har upptäckt att vi inte var så noga med förarbetet alltså är underlaget ojämt. Vad gör vi nu?

Annika Renneus

Odla Svarar: 

Nu ska jag inte ta fram pekpinnen, eftersom ni redan har upptäckt orsaken till varför den är ojämn... :-)

Ni kan försöka toppdressa mattan och ha lite mer dressmaterial i svackorna ni har. Men ta inte i så mycket att mattan kvävs, bättre att ta det flera gånger under sommaren än ett tjockt lager på en gång.

Sylvia