Ohyra på lindhäck

Hej!
Vi har en gammal lindhäck som förra året var angripet av någon form av ohyra. Nu då den sätter blad igen visar det sig att problemet kvarstår. Bladen blir torra och små och utvecklas inte. Hur avhjälper jag problemet på bästa sätt?

Pelle

Odla Svarar: 

Kan vara lindgallkvalster, den finns i flera olika arter. Man kan antingen spruta med svavel (finns i färgaffärer) vid knoppsprickning eller använda biologisk bekämpning som rovkvalster Typhlodromus pyri. Se här: http://www.lindesro.se/

Sylvia