Ogräs i rosenrabatt

Elov Larsson

Hej! Vi har en ca 14 m lång rosenrabatt som gränsar utan kant till gräsmatta. Vi måste tyvärr konstatera att den har gått oss ur händerna när det gäller ogräs. Inte bara gräsmattegräset utan också diverse andra ogräs har tagit sig in bland rosorna och växer nu lika högt som de. Det är bl a maskrosor, kvickrot, kärs, violer och en slags vild lök som ser ut ungefär som gräslök fast litet slakare. Den senare finns också fläckvist i tjocka täta ruggar i gräsmattan och överlever tydligen hur länge som helst trots regelbunden klippning. Rosorna i sig är fina, men det går inte att rensa bort ogräset, så vi har redan beslutat att gräva bort rosorna och börja om på nytt. Denna gång vill vi anlägga rabatten med mera omsorg. Det ska bli en tät stenkant mot gräsmattan och jorden ska vara ogräsfri vid anläggningen. När det gäller jorden ser vi olika alternativ: - Gräva bort rubbet och köpa ny jord. Det handlar då om ca 3-4 kbm. - Sanera den befintliga jorden. Att göra detta manuellt verkar omöjligt med tanke på de tusentals små lökarna. Roundup varken vill eller kan vi använda (vattentäkt intill). Täckning med plast tills lökar och rotogräs dött skulle kanske funka. Synpunkter mottages gärna och framför allt svar på följande frågor: 1. Hur djup måste stenkanten mot gräsmattan vara? 2. Hur länge måste jorden vara täckt om man väljer det alternativet? Med vänliga hälsningar Elov Larsson

Odla Svarar: 

Jag skulle nog ta o byta hela jorden. Kräv dock garanti på ogräsfrihet och beställ en speciell, något lerharlig rosjord. 

Gräv bort den gamla jorden ca 50 cm djupt. Lägg gärna en markväv på botten. Ett lager grov sand/smågrus eller lecakulor på väven. Fyll i den nya jorden så att det blir upphöjd ca 15-20 cm ovan gräsmattenivån. Den sjunker ihop något sedan.

Stenkanten mot gräsmattan bör gå ganska djupt för att hindra gräsmatteogräs att slingra sig under den.
Men det är enklare att göra en dikad kant: när du ändå är där och gräver, gräv ca 1/2 m bred och nästan lika djup dike som följer rabattkanten. Lägg på en markväv av den tjockare typen så att den går upp mot kanterna. Placera t.ex. plattor på höggkant mot rosrabatten. Fyll diket med grus och sedan kan du även ha samma plattor som "gång" utmed kanten på gruset. Då kan inte ogräset och gräset från gräsmattan "vandra in" i rabatten. 

Fler kantidéer ser du här: Kanta rabatter

Löken låter som sandlök, växer vild på sina ställen.

Sylvia