Odlingzon - Humle

Kan jag som bor i Åre med odlingszon 7 el. 8 odla upp humle vid vår uteplats och när är det jag ska göra det. Var får jag tag på tålig planta?

/ Mvh Gunilla

Odla Svarar: 

Ja, det ska kunna gå. Kolla hos någon lokal plantskola, säg att du behöver en nordlig sort. T.ex. Rydlinge Plantskola i Skellefteå bör åtminstone ha sådana.

http://www.rydlingeplantskola.se/index.html

Vårplantering är att föredra.

Sylvia