Odlingsbädd under björk

Jag har läst dina svar ang. växter under björk. Men om man inte anlägger odlingsbädd, finns det då verkligen inte några buskar eller perenner eller andra mindre träd som trivs vid en stor björk? Hur är det i naturen?

mvh,
Ylva

Odla Svarar: 

Jo då, i naturen finns det låga växter som lingon, blåbär, små ormbunkar, gräs etc. med ytliga rötter som är tuffa nog att klara konkurrensen av björkens giriga rötter. Så det är bara att göra ett försök med sådana växter som gillar torrt. Pröva taklök, fetblad, vårsköna och liknande! Torrast och magrast är det där de unga rötterna hämtar näring, alltså ungefär på samma avstånd som kronans yttersta grenar befinner sig på. De äldre rötterna intill trädets stam tar inte upp vatten och näring, de är bara transportvägar, så intill stammen går det säkert att ha en hel del andra växter, man kan pröva med nävor och liknande.

Sylvia