Odling nära biltrafik

Jonna

Hej

På en rivningstomt snett mittemot hyreshuset där jag bor ska de anlägga ett område med odlingslotter. Jag älskar denna idé - inte minst därför att området ligger så bra till i förhållande till min bostad. Vad som gör att jag tvekar är att gatorna runtom denna tomt trafikeras av bilar, speciellt en av dem som utgör en huvudled tror jag. Då gatorna ligger inne i ett bostadsområdet är det naturligtvis inte lika trafikerat där som en motorväg, eller en landsväg och hastighetsbegränsningen kan omöjligt vara mer än 50 km/timme.

För övrigt är markbiten ganska stor och man kanske kan få turen att hamna lite längre in mot mitten av den, men i alla fall - vad har du för åsikt om att odla LIVSMEDEL i en sådan miljö? Jag har aldrig plockat ex. svamp vid dikesrenar och när jag var liten ville inte mamma låta oss äta hallon vi plockat i närheten av motorvägen. Hur "sätter sig" skadliga ämnen från bilavgaser i jorden och hur långt upp i luften "stiger" de? Som jag bor nu har jag under ett par år brukat odla sallad och kryddväxter på min balkong. Men kolonilotterna kommer ju att vara på MARKEN...! Hur pass farligt är detta, och är det möjligt att ev. "komma runt" problematiken på något sätt med att bygga in grödorna? Kan ex. ett växthus/drivbänk delvis hålla avgasgifter ute? Dessa måste ju öppnas för luftning då och då, det är ju sant, men kan det göra NÅGON nytta?

Med vänliga hälsningar Jonna

Odla Svarar: 

Hej Jonna

Det var en svår fråga, men eftersom kommunen ställer i ordning detta område med syfte att privatpersoner ska odla där borde det inte vara någon fara. Kanske kan du kontakta någon ansvarig person som kan svara korrekt på dina frågor.

Jag jämför med min egen koloni som ligger på ett liknande sätt med trafik runt om. Odling på marken jämfört med på en balkong tror jag faktiskt inte är någon större skillnad eftersom partiklarna är så små och lätt flyger kring. Tidigare fanns en rekommendation att inte odling av grönsaker skulle ske närmare än 25 meter från vägen då trafikmängden var mindre än 3000 fordon per dygn, men jag tror inte det finns några sådana gränsvärden mer.

Jag tycker det skulle vara synd om du avstod att odla lite grönsaker (det kommer ju inte bli din huvudföda) på en kolonilott som du dessutom har nära till, men det är ju bara min åsikt…

Med vänlig hälsning Karin