Odla potatis och morötter

Jag har under ett antal år försökt odla lite potatis och morötter. Morötterna blir minimala (högst 3 cm. trots gödsling) Jag vattnar ofta med sjövatten. Potatisen som är bredvid har lust att få skorv och maskar som kryper in i dem. Potatisen blir också liten. Det växer mycket tallar och granar i grannskapet. Der finns en del perenner som också får dvärgväxt. Är jag drabbad av något djur, virus eller är det något fel på jorden? Jag bor i Zon V.

Vad ska jag göra för att allt ska frodas? Det kan väl inte bero på sjövattnet att det inte växer, jag vattnar också i växthuset med samma vatten och där växer det.

M V H Elisabeth

Odla Svarar: 

Felet ligger nog i jorden som verkar mycket näringsfattig. Sjövattnet tillför inte mycket näring utan du måste blanda i stallgödsel i stora mängder om du ska få kultur på jorden.

Göran