Nytt träd på ett gammalt träds plats

Katarina

Jag har tagit ned en prydnadsapel, vet inte vilken sort. Den höll på att dö, förmodligen av ålder, för träet ser helt friskt ut och apeln var gammal. Jag har kapat rötterna under marknivå för att slippa en stubbe. Kvar är en grop ungefär en meter i diameter. Utanför gropen finns så klart rötter kvar. Nu har jag fått en liten planta av ginnalalönn till skänks. Kan jag plantera den där apeln stått? Undrar också vad för slags jord en lönn vill ha. Jag har rätt styv lerjord generellt, men jorden jag grävde upp när jag tog bort trädet var sandjord. Kan jag återanvända den?

Odla Svarar: 

Hej!

Du kan blanda den befintliga jorden rejält med plantjord från säck och kanske lite benmjöl som gödsel om inte plantjorden redan är gödslad.

Det går säkert bra att plantera den nya lönnen på samma plats men kolla om du kan dra bort en del av de närmaste rötterna av apeln först så de inte börjar hysa förmultiningssvampar som sedan går på lönnen.

Sylvia