Nyplantering av granhäck

Ingrid Olausson

Vi har sågat ner en gammal granhäck som var ca 10 m hög. Grenarna på ena sidan var helt döda. Vill nu sätta en ny granhäck på samma ställe, går det ? och behöver vi göra något åt jorden ? Och när är bäst att plantera. Köper man plantor på plantskola eller är det bättre att köpa i trädgårdshandeln ?

Odla Svarar: 

Hej! Ni behöver ta bort alla gamla stubbarna och rötterna, annars kan det bli svampinfektion på den nya häcken, när förmultningssvamparna sätter igång att äta resterna!

Ni får också blanda den gamla jorden med ny, kraftig jord, den är ju helt utsugen eftersom det vuxit en granhäck där.

Granplantor kan man t.ex. köpa i skogsplantskolor, d v s sådana som säljer skogsplantor för gran- och tallplantering till skogsägarna, t ex. här.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson