Ny tujahäck - tips

Bosse

Vi har tagit ner en granhäck från 30-talet och ska ersätta den med en tujahäck. Stubbarna står kvar efter granhäcken. Är det en bra idé att ta bort dem med stubbfräs?

Vad bör vi sedan tänka på när vi sätter tujaplantorna? Ska jorden tillföras något särskilt näringsämne? När är lämpligast att sätta ny häck, sen höst eller tidig vår?

/Bosse

Odla Svarar: 

Ni bör absolut fräsa eller dra bort stubbarna. En liten grävare klarar jobbet med att gräva upp dem.

Sedan är jorden säkert mycket utsugen och sur efter alla år under granar. Så ni bör ersätta det mesta av jorden med ny, väldränerad matjord som passar till tujorna. Ni kan göra markarbeten nu på hösten, men vintergrön häck sätter man helst på våren så att den får tid på sig att etablera sig.