Norsk brudspireahäck 30 år

Ingrid Källqvist Olofsson

Vilken tid på året är bäst att klippa ner en stor, föråldrad norsk brudspireahäck? 20 cm kvar efter klippning tänker vi. Nu på hösten eller på våren. Vi bor i Halland. Tacksam för svar Ingrid

Odla Svarar: 

Om ni ska göra en total nedskärning, är vårvintern att rekommendera.

Annars hålls dessa buskar vitala genom att man tar bort de utblommade klasarna  + en bit till direkt efter blomningen varje år.
Gamla grenar gallras bort då o då för att ge plats åt nya, färska skott.

Sylvia