Näverhägg

Hej!
Bor i Skellefteå har en näverhägg som under vintern fått två stora grenar avbrutna pga. den tunga snön. Kan man på något sätt laga det så att grenarna kan vara kvar.

Marianne

Odla Svarar: 

Svårt att veta utan att ha sett det. Det beror på om grenarna är helt av. I sådana fall finns inget att göra. Om de däremot är lite fläkta i grenvecken, kan man försöka binda fast och stötta upp så att trädet får möjligheten att valla över skadan.

Sylvia