Näckros

Jag impulsköpte en röd näckros på trädgårdsmässan. Den var förpackad i en plastburk med något liknande frigolit. Den heter Nymphaea Firecrest. Jag byggde en liten damm i somras 70 cm djup som jag ännu ej har några växter i, dessutom har jag en naturlig å som rinner utanför tomten. Har en näckros chans att klara sig i min lilla damm eller bör jag satsa på den naturliga ån? Hur planterar jag den?

Med vänlig hälsning
Barbro Karlsson

Odla Svarar: 

Eftersom dammen är så pass djup så kanske den kan klara sig. Denna sort kräver 50-70 cm vattendjup och att vatten inte bottenfryser alt. att du tar upp den och förvarar i en spann i källare med fuktiga löv, torv/sand om du bor i bistrare zoner.

Enklast är att plantera den i en vattenväxtkorg med näckroslera i, tillsätt 2-3 st näringskulor.

I ån skulle den säkert trivas bättre, bara ån inte strömmar just där du ska ha den.

Sylvia