Myskankor

Varför rekommenderas myskankor till bekämpning av mördarsniglar. Sniglar gillar ju vattenrika växter som sallad osv. Jag har kunnat konstatera efter eget myskankeinnehav att det gör ankorna också. Med andra ord de konkurrerar om samma mat och jag kan upplysa om att myskankorna vinner loppet med hästlängder. Vill man ha sin trädgård förstörd så är myskankor ett bra alternativ.

Dessutom flyger myskankor till skillnad från andra ankor och passar därmed inte i villaträdgårdar.

Hälsninar E. Larsson

Odla Svarar: 

Ja, säg det! Kanske de passar bra i stora gårdar med dammar och hektarvis plats att vara på, men i villaträdgårdar är de nog inget bra alternativ, av samma anledning som det är svårt att ha "vanliga" ankor, gäss, och t.o.m. höns och tuppar i tätbebyggda områden.

Sylvia