Myror på pionerna

Kerstin Wahlqvist

Myror kryper på pionknopparna. Har hört att man bara skall låta dem vara, att de t.o.m. skyddar pionerna från andra skadeinsekter. Eller skall jag spruta på något medel?

Hälsn. Kerstin!

Odla Svarar: 

Hej! Låt dem vara, de är ute efter honungsdagg som knopparna utsöndrar och även löss, som annars kan invadera pionerna.

Med vänlig hälsning Sylvia