Myror i växthus

Karl

Hej,

Vi har myror i vårt växthus och har försökt få bort dem med flera olika metoder, vilket tyvärr misslyckats. Jag undrar därför om ni har några tips eller idéer om vad man kan göra för att slippa myror inne i ett växthus?

På förhand tack.

/Karl

Odla Svarar: 

Hej

Det skulle vara om ni lyckas hitta myrboet och förstöra det med kokande vatten eller dylikt, men om myrboet finns under växthuset kan det ju vara svårt.

Det finns myrdosor som ni kan lägga på ställena där myrorna syns och när de har varit i dosan och går "hem", tar de medlet med sig och förgiftar hela samhället, så pröva det. Giftiga pulvermedel som Myrr bör ni inte sprida ut om ni odlar grönsaker i växthuset, myrdosorna däremot går bra.

Men det finns ett ekologiskt medel som heter Myrnix™ och som är gjort av fossil sten, diatomit. För oss och däggdjur är det ofarligt och innehåller inga gifter.

Om ingenting annat hjälper så har du säkert en klausul på hemförsäkringen, så att du kan få Anticimex att komma och ta bort myrorna.

Med vänlig hälsning Sylvia