Murgrönan

Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg

Är följande sanning eller myt? Att murgrönan som slingrar runt ett träd eller som marktäckare "dödar" trädet på lång sikt eller som marktäckare påverkar intill liggande växtligheteter negativt?

Odla Svarar: 

Jag vågar inte säga om det är en myt eller inte. Men i o f sig är murgrönan en parasitväxt har jag fått höra, och den kan ju krama trädet ordentligt när den blir äldre och kraftigare med vedartade grenar. Man ser ju ofta murgrönan växa på ett dött träd, men den behöver ju inte ha tagit död på trädet själv. Svårt att veta. 

Murgrönan har inte särskilt aggressiva rötter i marken, de är ganska små järförd med växten i övrigt. Däremot är den invasig när det gäller de övre delarna, tar sig in i murar, väggar och barkspringor... luftrötterna är svåra att ta bort sedan.

Som marktäckare kan den vara svår för andra växter på grund av sin invasiva framfart, luftrötterna slår rot även i marken och bladen täcker effektivt allt runtomkring. 

Sylvia