Mullvad eller sork i trädgården

Birgitta

Hej

Jag har fått sork och/eller mullvad i trädgården. Jag har rådfrågat grannar och vänner med samma problem och de har ingen effektiv lösning på problemet. Vilken skada gör de? Äter de upp rötter på odlade växter?

Sist men inte minst - hur blir jag av med dem?

Hälsningar Birgitta

Odla Svarar: 

Hej Birgitta

Mullvaden livnär sig mestadels på mask och insekter. Vattensorken kan däremot även ge sig på rötter, grönsaker och växter.

Alliumlökar sägs ha en avvisande effekt mot sork. Det finns ”Sorklök” som även den ska hålla sork borta.

Det finns en mängd olika sätt att handskas med sork i trädgården.

Åkersork - Håll trädgården städad, klipp gräset regelbundet och ta bort till exempel lövhögar som sorken kan gömma sig i. Gräv även om komposten. - Enris kan ha avvisande effekt mot sork. Placera ut för att skärma av delar av trädgården. - Minska tillgången till föda. Exempelvis, om du matar fåglar, se till att det inte hamnar stora mängder frön på marken detta lockar till sig bland annat sork. - Placera ut musfällor runt om i trädgården, använd gärna kapslade fällor som den här. Denna sorts av fälla är säker för barn, katt och hund. Beta fällan med jordnötssmör, bacon eller olika slags nötter.

Vattensork/mullsork Beroende på hur du bor (omgivningen) och vad du har för typ av jord så finns olika lösningar: - Det mest effektiva är att fånga sorken i en slagfälla eller spjutfälla. Dock krävs det att man kan lokalisera aktiva gångar trädgården och placera fällorna i dessa. Vittja fällorna varje dag. - Elektronisk skrämma, driver bort sork genom att en stav sätts ner i marken som avger resonansljud och vibrationer. Det kan ta några veckor innan denna metod visar effekt. Det kan vara så att jordhögar kommer upp i närheten av skrämman under de första 2 veckorna, detta beror på att sorken försvarar sitt revir och försöker mota bort inkräktaren. - Ricinolja finns i produkter som visat sig effektiva mot sork. - Det går att skydda rötter på ungträd och lökar genom att omge dem med finmaskigt ståltrådsnät.

Detta är bara exempel på vad du kan göra. Det viktigaste är kombinationen av flera punkter.

Med vänlig hälsning Joakim