Mullbär utan bär

Maria

Min mamma drev på åttiotalet upp ett mullbärsträd från frö, okänd sort. Det står i en ganska mörk västersluttning, har alltid varit litet och har aldrig gett några bär.

Jag tycker om trädet, men vill gärna ha bär. Du tipsade om att ta sticklingar i en annan fråga; bör jag satsa på trädet med affektionsvärde och hoppas att en stickling ger bär på en bättre plats eller bör jag köpa en bärbärande namnsort?

Vänliga hälsningar MiaMaria

Odla Svarar: 

Hej

Mullbär, vare sig det är Morus nigra, svart mullbär, eller Morus alba, vit mullbär, kan vara antingen sambyggare eller tvåbyggare. Blommorna är enkönade och sitter i bladvecken. Hanblommorna sitter i 2,5 centimeter långa ax, honblommorna sitter i runda samlingar och består bara av pistiller.

På en sambyggare sitter både han- och honblommorna på samma träd, tvåbyggare har skilda han- och honträd. Jag tror att ditt mullbärsträd kan vara en tvåbyggare, det vill säga det behövs en hon- och en hanplanta för att det ska bli bär. Utan att se blommorna vet jag inte vilket kön du redan har.

Mitt råd blir att du skaffar en ny namnsort som är sambyggare, alltså ett mullbärsträd som har både han- och honblommor på samma planta. Detta nya träd kan sedan befrukta även det gamla mullbärsträdet om det är en honplanta så att det kanske blir bär på det också. Annars kan du ha det för affektionsvärdet och för att förstärka pollineringen på det nya trädet.

Med vänlig hälsning Sylvia