Mossa på fruktträden OCH på björkar

Marion Bergsjö

Hej Vi har fått någon sorts mossa/lav som bildar "tuvor" i träden - långa skäggliknande bollar och sprider sig med rekordhastighet och i mängd. Skall vi kalka? Skall vi försöka borsta bort? Kan angreppet kväva träden?

Odla Svarar: 

Det låter som om ni har skägglav på träden. Den brukar dyka upp om det är för fuktigt i omgivningen. Så kolla gärna dräneringen på din jord.

Men lavar växer framför allt där luften är ren, lavarna är känsliga för luftföroreningar. Så se det som ett plus att ha ren luft hos dig. 

Har ni problem med ohyra kan det vara bra att borsta ren stammarna då ägg och larver kan övervintra i lavarna. Då kan det vara berättigad att ta bort den, men skägglaven i sig har inge större skadeverkan på barken så man måste annars inte ta bort den.

Vill ni ta bort lavarna så borsta med en inte alltför hårt rotborste, ni får försöka att inte skada barken. Ni kan mycket väl kalka runtom och även kalkslamma stammarna. 

Sylvia