Mjöldagg på Rosor

Vad gör jag åt mjöldagg som angripit mina rosor?

Kerstin

Odla Svarar: 

Mjöldaggssvampen gynnas av torka till skillnad av andra svampar. Så i första hand får du e till att rosorna inte lider av torka, kanske konkurrerar någon annan växt om vattnet med rosorna?

Plocka bort angripna blad snarast du upptäcker det. Gödsla med kalium, överdriv inte kvävegödsling. Använd ev. mjöldagsmedel som Kumulus. Välj motståndskraftiga sorter när du köper nya, det brukar stå på etiketten.

Sylvia