Melon Sweet Granite

Varför är melonen Sweet Granite förbjuden. På vilket sätt är den förbjuden. Är det förbjudet att inneha frö, växt eller att odla?

Hälsningar Kicki

Odla Svarar: 

I och med inträdet i EU måste det finnas en ansvarig förädlare för en sort som betalar en årlig avgift. Tydligen har man inte bedömt marknaden vara tillräcklig för att betala denna avgift. Det är inte förbjudet att odla men förbjudet att sälja frö.

Göran