Mask i potatis

Hej.
Jag har fått små gula maskar som äter sig igenom potatisen. Jag har inte odlat i jorden under tidigare år utan plöjt den under två tidigare år och i år tillsatte jag gödsel (kogödsel) för att få ett gott resultat. Har tidigare sett denna gula mask i lök som jag försökte odla sporadiskt för några år sedan. Vad är det för mask och kan man bekämpa den? Helst ekologiskt.

Bästa Hälsningar
Allan

Odla Svarar: 

Du har knäpparlarver. De kan lockas in i ituskurna potatisar på landet. Då kryper de in i dessa som kan avlägsnas.

Göran