Marktäckning

Vad händer med jorden ifall jag väljer marktäckande duk av ett ej nedbrytbart material? På sikt bör ju jorden utarmas då det inte tillförs organiskt material.

M.v.h.
Timo

Odla Svarar: 

Alldeles rätt. Så markduk för växter bör vara just av sådan kvalitet som är menad för detta ändamål, inte den som ska vara till väggbygge e.d. Växtduken släpper igenom vatten, luft och näring men inte ogräs.

Sylvia