Mårbärshäck

En del av våran gamla mårbärshäck dog. Vi tog bort hela häcken på den sidan. Vi fick plantor som var några år gamla och planterade där den gamla häcken var. Nu är det samma sak igen häcken är fin och  växer på ena delen men inte på den andra. Kan det vara att det är för blött där och vad gör man i så fall mot det?

Har mårbarshäck på andra delen av trädgården och där är den fin.

Kristina

Odla Svarar: 

Är det blött så att vatten står högt upp mot rötterna, särskilt om det gör det under vintern, kan det vara orsaken. Kanske kan du göra en rejält upphöjd bädd med ordentlig dräneringslager av grus och med dräneringsrör under?

Sylvia