Luktärter

Jag har hört att man inte ska odla luktärter på samma ställe flera år i rad. Undrar varför. Om man ändå vill det, hur mycket jord behöver man byta?

Christina

Odla Svarar: 

Ärtväxter har en viss sorts bakterier i rötterna. Dessa bakterier kan samla kvävgas (N2) från luften och omvandla det till olika kväveformer, som bildar näringsämnen för växter. Själva trivs ärterna inte med för mycket kväve, så du bör byta jorden så djupt som rötterna når till, det ser du ju när du ska ta bort de gamla luktärterna.

Sylvia