Löss på svarta vinbär

Vi har fått fullt med löss på många av våra svartvinbärsbuskar. De är grå och sitter under bladen som rullar ihop sig. Hur gör vi för att få bort dem? Varför får vi dessa löss, har aldrig tidigare haft det.

Ingrid

Odla Svarar: 

Det lär vara mjölktistelbladlus som har drabbat dina vinbär. De övervintrar som ägg på svarta vinbär och kläcks på sommaren och byter värd till mjölktistel för att komma och lägga ägg på vinbär igen. Behandla med växtvårdsmedel eller bladlusmedel så tidigt som möjligt, alltså innan de har krullat in sig i bladen, där man inte kommer åt att spruta.

Ta bort angripna blad snarast, men klipp inte av hela grenen.

Sylvia