Ligusterhäck

Vi planterade sept. 05. 50 cm djup. Då var plantorna ca 60 cm. Vi klippte ner dem 20 cm, är nu 40 cm höga. De växer väldigt dåligt och förgrenar sig inte. Ska vi klippa ner dem mer eller är det något annat vi kan göra.

Hälsningar
Mats

Odla Svarar: 

Om de växer dåligt så är det något fel där. Antingen är jorden dålig eller kanske är det för torrt, det har ju varit så varmt länge. Alltså: vattna och ge bättre jord, gödsla med höstgödsel. Klipp inte ner nu innan de sätter fart, vilket de kanske gör nästa vår, då du gödslar med NPK, kogödsel eller liknande.

Sylvia