Liguster vinröd, varför

Vi planterade på hösten för två år sen en ligusterhäck som växte ok förra året och tedde sig bra även i våras. Under sommaren har plantorna på den centrala tredjedelen av häcken fått vinröda/bruna blad medan övriga är fint gröna. Sistnämnda har även tagit sig bättre än de förstnämnda / är högre och frodigare. Samtliga har gödslats och vattnats väl. Möjligen står de vinröda mindre vindskyddat än de övriga. Hur förklara detta? Vad göra?

Karin

Odla Svarar: 

Det måste vara annorlunda markförhållanden, kanske lera, en stor sten eller byggskräp under marken? Nu när rötterna når djupare, kanske de har "hittat" någonting där nere? Ni får kolla och ev. jordförbättra om ni tycker det stör för mycket.

Sylvia