Liguster, beskärning

Johanna Lundberg

Sylvia, vi planerade vår vinter gröna liguster maj 2011. Sedan beskärdes den under sommaren hårt till ca 15-20 cm höga plantor. Nu har den börjat skjuta ut skott och bladen börjar delvis slå ut. När anser du att vi skall klippa den igen?

Johanna

Odla Svarar: 

Hej! Egentligen ska man vänta 1 år innan man klipper för första gången. men när ni nu redan har klippt, så klipp nästa gång vid ca 40 cm höjd på vårvintern nästa år. Skulle den skjuta långa spjut under sommaren kan man dock korta dessa lite redan redan under JAS-månaderna.

Med vänlig hälsning Sylvia