Liguster

Hej!
Vi har fyllt upp en slänt med stödmur och singel sedan sått gräs. Nu vill vi ha en häck längst ut vid muren. Kan en Ligusterhäck klara av den dräneringen som är i singlet? Hur djupt och brett måste man gräva för att plantorna skall ta sig i singlet? Är det bättre med en annan växt kanske?

Viktoria

Odla Svarar: 

Om ni gräver minst 60 cm och lika brett och fodrar "diket" med markfolie, så att inte jorden rinner ner i singlet, så bör det gå bra. Men det finns bättre växter för ändamålet än liguster, som inte vill torka ut! Mer torktoleranta är t.ex. måbär, vresros, berberis, näverlönn, rosenkvitten, vår- och gullginst, havtorn, silverbuske, oxel och rosentamarisk. Den senaste zon 1-2, var bor ni?

Sylvia