Lerjord

Har hört att man helst ska vända lerjord på hösten eftersom frosten gör den porösare. Men min fråga är - ska man vända jorden även på våren då?

Att göra upphöjda odlingsbänkar utan att ha vänt jorden tror jag blir svårt.

Mvh
/Umebo

Odla Svarar: 

Man MÅSTE inte vända, men frosten gör ju en del av jobbet genom att slå sönder jordkokor under vintern.

Har du upphöjda bänkar kan det ju vara svårt att vända, så luckra upp så gott det går nu, blanda ev. lite sand i och kratta till ytan och så så!

Sylvia