Lerig och ojämn gräsmatta

Vi köpte nytt hus förra året där markarbetet redan var gjort. Det växte upp gräs fläckvis och om det regnade mycket sjönk man ner i jorden ganska mycket. Har försökt plantera blommor och sett att det är mycket lera i jorden. Och i år har gräsmattan satt sig så att den är väldigt ojämn, fläckig och ful. Vad kan vi göra åt det?

Diana

Odla Svarar: 

Ni får i första hand ta kontakt med husleverantören eller den som hade totalansvaret inkl. markarbeten. Det ska inte se ut på det viset om arbetet är riktigt gjort! De får komma och göra om det eller ersätta er för att ni låter en anläggare göra om arbetet.

Sylvia